Region Västerbotten leder och deltar i en mängd projekt för att bygga mänskliga och tekniska förmågor som möjliggör en framgångsrik digitalisering av vår region