Samverkan Digitalisering

För att logiskt hålla ihop gemensam utveckling inom digital transformation, arbetar vi i regionen via nätverken inom Samverkan Digitalisering. Samverkan Digitalisering består av de fyra nätverken: Bredbandssamordnare, IT, Digitalisering och eHälsa. Nätverken träffas gemensamt fyra gånger under året, två av träffarna är lunch till lunchmöten. Träffarna innehåller gemensamma ämnen och enskilda möten med nätverken. Tanken är att hålla ihop och skapa en gemensam syn på den digitala transformationen, få en förståelse av att arbetet är genomgripande för hela den kommunala verksamheten.  

Bredbandssamordnare: (text Eva-Marie)

IT: Det äldsta av våra nätverk som funnit med sedan 2000. Inriktningen har varit IT-drift och kompetensfrågor, samverkan mellan kommuner med gemensamma lösningar. Nätverket har bestått av IT-chefer och IT-ansvariga. Planeringen under 2020 är att fokusera på arkitekturfrågor utifrån SKRs strategi “Utveckling i en digital tid”.

Kontaktperson: Thomas Kvist thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Digitalisering: Digitaliseringsnätverket är ett nätverk som vänder sig till de som är ansvariga för digitalisering och verksamhetsutveckling i respektive kommun. I vissa kommuner är denna roll formaliserad i form av en digital strateg medan det i vissa kommuner är samma funktion som ansvarar för en digitaliseringsgrupp eller e-tjänstesamverkan. Digitaliseringsnätverket innehåller nyckelpersoner för att driva på den tvärdimensionella digitala utvecklingen i alla kommuner.

Kontaktperson: Andreas Skog andreas.skog@regionvasterbotten.se, Kaj Backman kaj.backman@regionvasterbotten.se

eHälsa: Sedan eHälsostrategin togs fram 2010 och stimulansmedel frigjordes har kommunerna i regionen arbetat med frågorna. Många lösningar inom eHälsa och välfärdsteknologi har stannat vid enstaka piloter utan implementering, trots positiva effekter. Det har främst varit de större kommuner Umeå och Skellefteå som resursmässigt har på bredare front implementerat lösningar. Mycket av arbetet har rört sig kring de juridiska aspekterna kring införandet av välfärdsteknologi. Nätverkets fokus under 2020 är att utifrån gjorda investeringar i välfärdsteknologi hitta samverkan för att öka utvecklingen inom området eHälsa.

Kontaktperson: Lars Eriksson lars.eriksson@regionvasterbotten.se