RegAI – sprida kunskap om Artificiell Intelligens till hela länet

Det problem som projekt RegAI vill bidra till att lösa är att ett dåligt upptag av Artificiell Intelligens (AI) hos regionens aktörer, enligt vissa prognoser, kommer att halvera den möjliga tillväxten. Förutom teknisk kompetens behövs kunskap om hur AI påverkar strategier, planer etc. Att öka denna icke-tekniska kunskap om AI är kärnan i projektet.

Vill du anmäla intresse ?
Maila thomas.kvist@regionvasterbotten.se

Kvinnor och personer ej födda i Sverige är ofta underrepresenterade i sammanhang som dessa. Dessa grupper är därför särskilt välkomna. 

Projektet vill skapa en nätverksdriven och tillämpningsorienterad kunskapsökning kring den strategiska delan av AI (läs en modern form av studiecirkel) som snabbt ökar upptaget av AI hos aktörer inom regionen i syfte att stärka konkurrenskraft och effektivitet samtidigt som den efterfrågan som då uppstår stimulerar AI-satsningar hos de IT-företag som finns i regionen. Projektets effektmål är att bidra till att den potentiella tillväxt som beror på upptaget av AI också realiseras i vår region. 

Aktörer i regionen får via de nätverk som skapas och de kunskapshöjande aktiviteterna som genomförs inom dessa nätverk insikter och kunskaper om tillämpad AI som är relevant för deras verksamhet och där fokus ligger på att skapa strategier som underlättar införandet av AI i verksamheten.

Målgruppen är både aktörer som kommer att kunna/kan leverera AI-lösningar och aktörer som kommer att anskaffa/innovera AI-lösningar och använda dessa för att stärka sin effektivitet/konkurrenskraft.

Varför är AI viktigt för vår region?

Som framgår av ovanstående bild tror man att upptaget av AI påverkar tillväxten på nationsnivå. Detta bör gälla även för branscher och enskilda företag. Det är inte heller så att inget händer kring AI i vår omvärld. Här är några siffror från en internationell undersökning:

  • 44% av personerna i ledande position tror att AI:s mest värdefulla bidrag är att skapa beslutsunderlag
  • 20%  av nivå c-ledare (fördelat på 10 länder och 14 industrier) anger att AI/maskininlärning är en central del av deras verksamhet
  • 61%  av marknadsförare säger att AI är den allra viktigaste aspekten av deras datastrategi
  • Företag som använder AI i sitt försäljningsarbete kunde öka antalet “leads” med 50%, minska tiden som ägnas åt telefonsamtal med 60-70% och reducera kostnaderna med 40-60%

Källa: https://medium.com/@9series.solution/impact-of-artificial-intelligence-in-2019-18c00c6df875

Vår region får inte hamna på efterkälken i denna utveckling. Risken är stor att det skulle hämma både lönsamhet och tillväxt.

Projektmål
På kort sikt ska projektet etablera ett nätverk på tre orter i vilket övergripande AI-relaterade spörsmål kan hanteras. Via dessa nätverk ska en kunskapshöjning ske hos minst 20 företag/organisationer kring hur AI kan tillämpas praktiskt idag, vad som är svårt och vad som är lätt, betydelsen av att strukturera sina verksamhetsdata så att dessa kan användas i AI-lösningar och andra strategiska frågor.

På lång sikt ska projektet bidra till att tillväxtpotentialen som är kopplad till högt upptag av AI realiseras i regionen. En regional marknad där efterfrågan och utbud av AI-kompetens i hög utsträckning kan tillgodoses regionalt ska också ha uppstått. Detta innebär att fler och nya högkvalificerade arbetstillfällen tillkommer på regionens arbetsmarknad. AI kommer också att ingå som en del i fler av de innovationer som tas fram inom regionen.

Upplägget
Aktiviteterna är centrerade till nätverksträffar där man träffas och samverkar/diskuterar kring olika aspekter kring AI. En del träffar kan utgår från webbaserade MOOC:ar (webbaserade självstudiekurser) som görs tillgängliga via projektet. Även vissa traditionella seminarier/erfarenhetsutbyten kommer att hållas vid somliga träffar.

Ungefär så här är det tänkt att gå till:

  1. Var och en går kursen på egen hand, på sin egen dator, när det passar i tiden.
  2. Under tiden kursen pågår, var 2-4:e vecka genomförs en träff av typen lunchmöte eller digitalt möte där man pratar om de senaste lektionernas innehåll, vad som man tycker är oklart, extra relevant mm. Dessa träffar kommer att ledas av en person baserad i Umeå, Skellefteå eller Malå. Om fysiska möten är möjliga kommer dessa att ske på dessa tre orter.
  3. Gruppen röstar om vilken nästa kurs ska bli.

Kostnaden
Kostnaden är noll kronor för den som kan producera ett intyg kring statligt de minimis-stöd, i annat fall får man själv betala kursavgiften. Vissa kurser är dock helt gratis.

Första kursen
Som första kurs har valts ’Elements of AI’. Kursen är en introduktion till AI, den är på svenska och gratis. Exakt när den startar är inte bestämt men det bör bli i oktober/november.

Senare kurser är inte valda men här är ett par kandidater som kanske kan vara av intresse:

 

Business Implications of AI: Full course https://www.coursera.org/learn/business-implications-ai What is Artificial Intelligence , from a leaders point of view. How shall we, as leaders, understand it from a corporate strategy point of view? What are the crucial strategic decisions we have to make, and how to make them? Where shall we start, and what could be a good second as well as third step? What implications for the organization can we expect?
AI For Leaders https://www.my-mooc.com/en/mooc/ai-leadership-innovate-with-platforms-artificial-intelligence-and-data/ How platform business models and AI technologies complement each other.  The characteristics of leaders that embrace AI powered platform business models. Where to look for data and what data is valuable to your business and AI. How you can get started and the 5 steps for success – which we call PIVOT. The 7 attributes of AI led organizations.

Vill du veta mer – skriv till thomas.kvist@regionvasterbotten.se Här finns en ppt-presentation som presenterar projektet: https://drive.google.com/file/d/1PJ9rpkmrADG3yvM8TX3szQbthoHeRbyt/view?usp=sharing 

Inspelade seminarier som projektet arrangerat

1. Hur digital mognad och artificiell intelligens driver tillväxt och lönsamhet
Irene Ek, Tillväxtanalys, 27 januari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=7A8sGj3tiLE

2. Artificiell Intelligens – strategiska dimensioner och ledarskap
 
Professor Dr. Christian Guttmann
Global Head of Artificial Intelligence and Data • Vice President, TietoEVRY AB
Executive Director, Nordic Artificial Intelligence Institute, 24 februari 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YBnRBLvZ7ps 

3. Strategiskt ledarskap kring AI i praktiken

Magnus Hjelmfeldt
Senior AI and Data Scientist, TietoEVRY Global AI & Data unit

https://www.youtube.com/watch?v=LClsnV023fE 

4. AI-entreprenör 2021: möjligheter och utmaningar

Michael Collaros
Styrelseordförande, Norna AB

https://regionvasterbotten.se/play/ai-entreprenor-2021-mojligheter-och-utmaningar

 

5. Vad ska man tänka på när man driver och initierar AI-projekt

Halil Radogoshi
Senior Advisor om kunskapshantering och artificiell intelligens, Skogsstyrelsen

https://regionvasterbotten.se/play/seminarium-5-vad-ska-man-tanka-pa-nar-man-initierar-och-driver-ai-projekt  

 

6. Hur driver man etiska AI-projekt?

Hema Lehocky
Chief Ethics & Compliance Officer, AFRY

https://youtu.be/a8Voy5mcCXc

 

Projektet finansieras av Europeiska unionen, Region Västerbotten och Malå kommun