Regeringen har avsatt medel för regionala bredbandskoordinatorer i varje region. För Västerbotten är det Region Västerbotten som fått uppdraget att upprätthålla en funktion som regional bredbandskoordinator under åren 2015-2020.

Vad ska då en bredbandskoordinator  göra?

Enligt regeringsbeslutet ska jag verka för samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor och fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i Västerbotten.

Konkret innebär det bl a att samla aktörer inom bredbandsområdet och försöka få till en så bra utbyggnad som möjligt genom samförläggning och hitta innovativa lösningar i områden där det är svårt att nå ut.

Kartlägga och identifiera områden som har svårt att få en uppkoppling. Förmedla utmaningar till beslutsfattare för att hitta lösningar som exempelvis investeringsmedel och alternativa tekniker.

Har du inte bredband och funderar på att skaffa?

Då tycker jag att du ska försöka ta reda på så mycket du kan för att förstå vilka behov just du och din familj har.

Här får du några förslag på länkar att titta på:

Bredbandsläget i Sverige

Regeringen har som målsättning att;

år 2020 ska minst 95% ha en bra uppkoppling om minst 100 Mbit/s

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

år 2025 ska minst 90% ha en uppkoppling om minst 1 Gbit/s,  resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s  och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s 

Här kan ni läsa hela Regeringens bredbandsstrategi:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025—en-bredbandsstrategi/

Här kan ni se var det finns bredband:
http://bredbandskartan.se/

Har du frågor kring bredbandsutbyggnad i länet, kontakta mig gärna!

bild och kontaktuppgifter