Nu står det klart att Region Västerbotten och Malå kommun inleder projektet RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida införande av AI-tekniker i produkter och tjänster.

– I takt med att AI får större betydelse inom allt fler vetenskapsområden blir kunskap inom AI en viktig kompetens inom många yrken och branscher. RegAI är ett utvecklingsprojekt som ger företag i Västerbottens inland möjlighet att integrera AI i sina verksamheter, vilket är mycket värdefullt inför framtiden, säger Anna Karin Horney, enhetschef utvecklingsavdelningen, Malå kommun.

Projektet startar i september och har näringslivet som målgrupp, men om intresse finns från offentligt anställda eller privatpersoner kommer även de att få delta i mån av plats. De teoretiska momenten fokuserar bland annat på vad införandet av AI-lösningar kan betyda gällande lönsamhet och kompetensbehov medan de tekniska momenten innebär labbar där deltagarna praktiskt får prova på att jobba med programmering. Här ges utrymme för stor flexibilitet eftersom tanken med projektet är att möta deltagarnas specifika behov och intresse.

– Artificiell Intelligens kommer att påverka oss alla, inte minst näringslivet. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ser till exempel bristande insikter om AI och brist på kompetens som reella hot mot vår tillväxt. Inlandet är ju lika utsatt för dessa hot som övriga delar av länet och får absolut inte hamna i någon slags ”AI-skugga”, säger Thomas Kvist, projektledare, Region Västerbotten.

Projektet RegAI pågår från 1 september 2020 till 30 september 2022 

Fakta om AI

AI kan kort beskrivas som olika tekniker där man genom att tillföra stora mängder data kan hitta mönster, som sedan används på helt nya indata för att automatiskt dra slutsatser eller göra prognoser. AI-baserade system används exempelvis för att sortera e-post i inkorgen eller översätta text från ett språk till ett annat. Genom AI kan du även:

  • Undvika produktionsstopp och underlätta underhåll av maskiner och produktionsresurser genom AI-stödda prognoser för när underhåll behövs.
  • Upptäcka fel, kvalitetsbrister eller avvikelser från myndigheters regelverk genom att använda foto och video som indata och låta en AI-lösning tolka bilderna.
  • Skapa bättre kundförståelse, efterfrågeprognoser eller kostnadsanalyser genom att låta en AI-lösning analysera stora mängder data inom respektive område.

Dagens AI-system kan inte ersätta mänsklig intelligens men kan vara ett kraftfullt hjälpmedel som avlastar människor från rutinuppgifter.