För andra gången arrangerades konferensen Digitala Västerbotten under en heldag den 21 november. Engagemang för utveckling var en av huvudfrågorna under dagen, helt enkelt därför att det är så viktigt och grundläggande för kommande versioner av Västerbotten och Sverige.

Deltagarna från kommuner, Region Västerbotten och näringslivet möttes upp på Norrlandsoperan för föreläsningar och seminarier, samtidigt som ett 30-tal grupper ute i länet och landet deltog i konferensen via streaming-sändningen.

– Det känns som att det här är en tradition nu, redan andra året. Att vi har viljan att jobba med digital förändring syns ju bland de här 280 deltagarna – som var snabba med att boka upp den här dagen för att vara med och påverka och byta erfarenheter, säger Andreas Skog samordnare digitalisering vid Region Västerbotten och konferensens moderator.

Ygeman på länk

Ett förstklassigt program inleddes av digitaliseringsminister Anders Ygeman via länk, som pratade om digitalisering som den kanske största teknikskiftet i mänsklighetens historia, och vikten av att fortsätta leda den här utvecklingen, för allas vår skull, för välfärdens skull.

Näst upp på scenen under förmiddagen var Marie Andervin, Digital Transformation Enabler under rubriken ”Att leda digital transformation”.

– Första steget handlar om att samla kraft och vilja! Det har ni lyckats med här i Västerbotten, ni har skapat ambassadörer och vilja till förändring och digital utveckling i er region. Nästa steg är att kunna, men viljan är avgörande. Gör allt ni kan för att skapa förutsättningar för alla medarbetare att bidra, säger Marie Andervin.

Digital strategi

Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan på SKL, var en annan av keynote-talarna på Digitala Västerbotten när hon presenterade SKL:s strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid.

För att digitaliseringen ska ge verklig effekt måste vissa grundläggande förutsättningar finnas på plats som en bas för kommuners och regioners utvecklingsarbete.

– Digitalisering kräver standarder och samarbete liksom innovationskultur och förändringsledarskap, säger Louise Callenberg.

Nyckelaktörer i panelsamtal

Digital Västerbotten passade på att föra samman en rad nyckelaktörer från länet med Louise i ett panelsamtal kring Västerbottens perspektiv.

– Vi måste jobba gränsöverskridande, det kommer att avgöra vår framgång. Vi behöver snabb handling men alltid med blicken i framtiden, så vi inte bygger in oss i nåt nytt hörn. 290 kommuner ska inte skapa var sin IT-arkitektur, och där kommer den nationella strategin in. Den är bra och utifrån den ska vi själva jobba vidare, för att tillsammans med politiken skapa ett gemensamt tryck, säger Marie Larsson, chef kvalitet och förnyelse inom Skellefteå kommun.

Marie Larsson fick medhåll av Thomas Molén, chief digital officer i Umeå kommun: 

– Vi söker samarbeten hela tiden, mellan oss lite större kommuner men även med de mindre och det kan ju verkligen funka nu när vi har en gemensam, nationell strategi.

Deltagande på distans

Digitala Västerbottens devis ”Samverkan vår framgång” lever verkligen i det regionala utvecklingsarbetets och konferensens DNA, liksom huvuduppdraget – att säkra välfärden.

– Vi ser överallt en nyfikenhet på att få saker att hända. För det handlar ju om att skapa värden för medborgare, det är ju huvudsyftet med allt vi gör. Och jag tycker att vi är funktionella inom Digitala Västerbotten. Här framträder och samverkar personer ur det digitala Västerbotten, och här lär vi av varandra. Det tycker jag är så spännande, och det ser jag fram emot att utveckla, säger Andreas Skog.

Vad kan man då tänka sig inför nästa år, år tre av den aktiva och attraktiva konferensen Digitala Västerbotten?

– Många har valt att följa det här på distans redan in år – och det ser jag som ett logiskt steg nästa år, att möjliggöra deltagande från varsomhelst och även att vi plockar in röster, tankar och idéer från någon annanstans via länk, avslutar Andreas Skog

5 tips från Digitala Västerbotten för att få effekt i digitaliseringsarbetet

”Börja utforska – sluta utreda.” Anna Palmgren och Antonia Trollmåne Digitalt Engagemang, Arbetsförmedlingen

 ”Skapa värden genom samarbete.” Anders Ygeman, digitaliseringsminister

 ”Rensa ut garderoben – så ni får plats för det nya. Digitisera, digitalisera och smartifiera!” Marie Andervin, Digital Transformation Enabler

 ”Det handlar om engagemang. Se till att få människorna med er.” Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan, SKL

 ”Vi måste arbeta med kultur, med kapacitet och med förmåga till förändring – alla tre behövs nämligen.” Magnus Rudehäll, Strateg Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten.