Under kvällen den 10 oktober arrangerades en nationell konferens där alla bredbandsföreningar i Sverige inbjudits att delta digitalt. Region Västerbottens bredbandskoordinator stod som länets samordnare för konferensen.  

13 byanät från Västerbotten deltog i konferensen via videolänk från Region Västerbottens kontor i Umeå. Bakom konferensen står landets regionala bredbandskoordinatorer samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Under konferensen talade bland annat Anders Ygeman, digitaliseringsminister, om den kommande nationella bredbandsstrategin.
I samband med konferensen passade byanätsföreningarna på att diskutera förutsättningarna för bredbandet i Västerbotten, t.ex. genom att lyfta frågan om stödmedel, planer för utbyggnad och behov av regionalt stöd.

– Det känns viktigt att samla byanäten för dialog om framtiden kring fortsatt utveckling och utbyggnad, säger Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator vid Region Västerbotten. De är dessa föreningar som gör det möjligt, att genom sitt engagemang och utbyggnad, att verka och bo på landsbygden. En viktig del i målsättningen att kunna ansluta alla i vår region.

För mer information:
Eva-Marie Marklund
Bredbandskoordinator vid Region Västerbotten
070-585 05 76
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se