Regional digitalisering

Digitalisering innebär att information, kommunikation och interaktion sker på nya digitala sätt, alla samhällsområden och branscher kommer att beröras av digitaliseringen.

I vidsträckta Västerbotten med många små organisationer inom offentlig sektor och näringsliv,
snabb urbanisering och åldrande befolkning, är digitaliseringen enormt viktig för
utveckling och tillväxt. IT-infrastruktur av världsklass ska fyllas med
digitala innehåll och tjänster.

Digitala Västerbotten är fantastiskt, överallt i Västerbotten arbetas med med utveckling med stöd av digitalisering. Digitala Västerbotten som begrepp har sitt ursprung i ett treårigt samverkansprojekt som stöddes av ERUF och drevs av Västerbottens femton kommuner, Örnsköldsviks kommun och Västerbottens läns landsting. Syftet med projektet var att våra medborgare ska kunna använda digitaliserings möjligheter genom bättre och mer e-tjänster, e-lärande och e-hälsa. Digitala Västerbotten är nu ett samlingsbegrepp för det regionala arbetet med digitalisering.

Malå i projekt om Artificiell Intelligens (AI)

Nu står det klart att Region Västerbotten och Malå kommun inleder projektet RegAI med start i höst. Projektet handlar om att sprida både teoretisk och praktisk kunskap om Artificiell Intelligens (AI) i inlandskommunerna. Syftet är att skapa tillväxt genom framtida...
Konferensmingel Digitala Västerbotten

Två gånger är en vana! 280 besökare på konferensen Digitala Västerbotten!

För andra gången arrangerades konferensen Digitala Västerbotten under en heldag den 21 november. Engagemang för utveckling var en av huvudfrågorna under dagen, helt enkelt därför att det är så viktigt och grundläggande för kommande versioner av Västerbotten och Sverige.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort det. Sedan är det bara att börja skriva!

Nationell bredbandskonferens genomfördes per länk

Under kvällen den 10 oktober arrangerades en nationell konferens där alla bredbandsföreningar i Sverige inbjudits att delta digitalt. Region Västerbottens bredbandskoordinator stod som länets samordnare för konferensen.